Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

admin39
8 dk okuma süresi

Bakıma ihtiyaç duyan kişiler ve aileler için evde bakım parası ödemesi yapılır. Bu yardımdan yararlanacak ve evde bakım parası nasıl alınır? Konusunda birçok kişinin merak edilen soruları bulunur. Devlet yaşlı kişilere, engellilere, hastalara bu konuda özel yardımlarda bulunur. Yapılan bu yardımlar için ödemeler Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Evinde bakıma muhtaç yakını bulunan kişiler bu yardımlardan nasıl faydalanabilirim düşüncesi hâkim. Her hangi bir geliri olmayan ve 65 yaşını doldurmuş olan engelliler için, engelli yakınlarına evde bakım parası noktasında destek sağlıyor. Devlet tarafından sağlanan bu yardımlardan faydalanabilmek için en az %50 engelli olmak ve ağır engelli olunduğuna dair sağlık kurulunda tespit edilmesi gerekiyor.

Evde Bakım Maaş Alma Şartları

Devlet tarafından vatandaşlara yapılan yardımlardan bir tanesi de evde bakım yardımıdır. Devletin sağlamış olduğu bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar en az %50 engelli şartının gerçekleşmesi ve ağır engelli olduğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti aracılığı ile engelli olduğunun tespit edilmesi yeterlidir. Temin edilmiş olan sağlık kurulu raporunda ağır engelli ibaresinin bulunması şartı ön plandadır. %50 nin altında olan engellilik oranı ile evde bakım parası ödenmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra bu yardımdan faydalanabilmek için kişi başına düşecek olan aylık gelirin asgari ücretin 2/3 ünden az olması şartı mevcuttur.  Asgari ücrette baz alınacak tutar ise net ücret üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Evde bakım destek parası engellinin kendisine yapılan bir yardım olmayıp, engelli bakımını üstlenen kişiye verilen bir yardım olarak bilmek gerekir. Evde bulunan yaşlı, hasta ve engelli kişiye bakım hizmeti sağlayan kişilere ödeme yapılır. Şu ana kadar Türkiye genelinden evde bakım parasından faydalanan 530 bine yakın vatandaş bulunmaktadır.

Evde engelli veya bakıma muhtaç birey bulunması halinde evde bakım maaşı alabilmek için aşağıda bulunan şartların yerine getirilmesi gerekir.

 • Sağlık kurulundan ağır engelli olunduğuna dair rapor
 • Bakıma muhtaç kriterinin mevcut olması
 • Gelir kriterinin karşılanması

Bu şartların sağlanması durumunda evde bakım maaşı alınabilir.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır?

Engelli veya bakıma muhtaç kimsenin yakınlarına destek sağlamak amacı ile Aile ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığı ile başvuru şartları sağlandığında aylık verilebilir. Kurum tarafından belirlenmiş olan tüm şartları sağlayan ve tüm evrakları eksiksiz olarak teslim eden vatandaşlardan, yapılan inceleme sonucunda olumlu sonuç elde edildiğinde evde bakım maaşına hak kazanılır.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Sorgulanır?

Evde bakım parası almayı hak eden vatandaşlar evde bakım maaşı sorgulama işlemi ile konu ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirler. E devlet kapısından yapılan işlemler sayesinde vatandaş devlet kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemlerini gerçekleştirebilir. Yapılacak işlemler arasında evde bakım maaşı sorgulama işlemi de yapılabilir.

Sorgulama yapılabilmesi için öncelikle e devlet şifresi edinilmelidir. Sırası ile şu işlemler gerçekleştirilir.

 • E devlet uygulamasından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası için giriş yapılır.
 • Sayfaya giriş yapıldığında turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linki kullanılır.
 • İşleme devam edilebilmesi için kimlik doğrulaması yapılır
 • Kimliğimi şimdi doğrulama butonu ile giriş yapılır
 • Kimlik doğrulamasında sizden istenen bilgiler girilir.
 • Kimlik doğrulaması ardından sorgulama sayfasına yönlendirilir.
 • Gerekli sorgulama işlemleri gerçekleştirilir.

Evde Bakım Maaş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde bakım parası almak için vatandaşların başvuru yapmaları gerekir. Evde bakım başvurusu için gerekli belgelerin temin edilmesi, ikametgâhının bulundu konumdaki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Başvurunun ardından gerekli incelemeler yapılarak İl Müdürlüğü tarafından uygun görüldüğünde onay alınarak başvuru süreci tamamlanır.

Evde Bakım Başvuru Şartları

Bakım parasını hak edebilmek için başvuru şartlarının karşılanması gerekir. Öncelik olarak hastaneden bakıma muhtaç kişinin olduğuna dair rapor alınması şarttır. Bu belgenin elde edilmesi ile bakım parasına hak kazanılır. Alınan raporun ardından hane halkında yaşayan kişi başına düşen aylık gelir hesaplaması yapılır. Yapılan hesaplama sonucu asgari ücretin 2/3 ünden az ise gerekli olan şart sağlanmış olur. Başvurunun ardından ikametgâh yeri ziyaret edilir. Heyetin yapmış olduğu değerlendirme sonucu ilgili kurum tarafından onaylanır. Başvuru sonucu olumsuz olarak gerçekleşirse bir ay içinde ilgili kişilere sonuç bildirilir.

Evde Bakım Başvurusu Kaç Günde Belli Olur?

Başvuru için belgelerin eksiksiz olarak İl Müdürlüklerine teslim edilmesi, Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından haneye yapılan inceleme ve il müdürün onayı ile sürecin tamamlanması sonucu 30 gün içinde ilgili kişilere bildirilir.

Evde Bakım Maaşı Alanlar Kredi Çekebilir Mi?

Evde bakım parası alan vatandaşlar kredi çekebilmek için bankalara başvuru yapabilir. İlgili bankadan kredi çekebilmek için, banka gelir belgesi isteyebilir. Ayrıca kredi notu da önemlidir. Bunları dikkate alarak başvuruda bulunabilir. Evde bakım parası alan vatandaşların geliri bulunsa bile kredi çekebilir.

Evde Bakım Maaşı İçin Nereye Başvurulur?

Evde yardıma muhtaç kişilerin mevcut olması durumunda, evde bakım maaşı alabilmek için ilgili kuruma başvuru yapmak gerekir. Başvuru yapılacak kurum ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait Müdürlüklerdir.

Evde Bakım Maaşı Alana Bayram İkramiyesi Var Mı?

Evde bakım parası ile ilgili konularda ön plana çıkan konulardan biri de, bakım parası alan kişilere bayram ikramiyesi ödenir mi? Sorusu. Şu ana kadar bakım maaşı alan vatandaşların hiç biri bayram ikramiyesinden faydalanamadı. Günümüzde ise bu konu ile ilgili her hangi bir resmi bilgi mevcut değil.

Evde Bakım Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

Evde bakım parası alan kişilerin almış oldukları maaşlar bazı durumlarda kesilebilir. Maaşın kesilmesine neden olan durumlar ise şöyledir;

 • Engelli raporunun süresi bitmeden, yeni raporun teslim edilmemesi, yani zamanında teslim edilmeyen rapor nedeni ile maaş kesilebilir.
 • Rapordu mevcut olan 1 ağır engellik ibaresinin ortadan kalkması durumu
 • Hane halkına ait gelirin artması, hanede yaşayan kişi sayısı arttığında veya azaldığında bu durumun yetkililere 1 ay içinde bildirilmesi gerekir. Aksi durumda maaş kesilebilir.

Evde Bakım Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Evde bakım parasının alınabilmesi için gerekli olan şartlardan biri de kişi başı gelir durumudur. En önemli şartlardan biri olan gelir durumu nasıl hesaplanır? merak eden vatandaşlar bu konuda araştırma içerisine girer. 4 kişilik bir ailede evde bakım maaşının hak edilmesi için son güncel rakamlara göre 6.818 TL tutarda toplam gelirin mevcut olması şarttır. Bir kişiye düşen gelir tutarı 1,704.64 TL dir. Bu tutarı asgari ücret belirler. Son güncel asgari ücret tutarı 2.825,90 TL dir. Buna ilaveten asgari geçim indirimi olan 263,31 TL de verilir. Asgari ücretten asgari geçim indirimi çıkarıldığında kalan tutarın kişi başına düşen gelir tutarı 2/3 ün altında olması gerekir. Sonuç olarak kişi başına düşen gelir 1.704,67 TL dir.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Evraklar

Evde bakım parası alabilmek için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekir. Yerine getirilecek şartlardan bir diğeri de gerekli olan evraklardır. Bakım maaşına hak kazanmak için şu evrakların hazır olması istenebilir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz gösteren kimlik kartınızın mevcut olması
 • Tam teşekkülü devlet hastanesinden alınan engelli raporu
 • Bakım muhtaç olan kişi veya kişilerin gelir durumu ve mal beyanını gösterir belge

Gerekli olan belgelerin eksiksiz olarak tamamlanarak başvuru sırasında teslim edilmesi şarttır.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Bağlanır? Şartları Nelerdir?

Evde bakım desteği engelli olan kişilere yapılmaz, engelli bakımını üstlenen akraba, vasi yâda üçüncü kişilere yapılır. Hane halkı içinde kişi başına düşen ortalama aylık olarak gelir tutarı asgari ücretin 2/3 ünden az olmalıdır. Bunun yanı sıra hane halkında bakıma muhtaç kişi var ise bunun belgelendirmek gerekir.

Evde Bakım Maaşı Nereye Yatar?

Evde bakım parasına hak kazanan kişilerin maaşları her ayın 15 ile 31 arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilgili kişinin hesabına aktarılır.

İlgili İçerik
Eşi yakınları cezaevinde olan kişiler ekonomik ve psikolojik açıdan bir çok sorun ile karşı...

Evde Bakım Maaşı

Evde bakım parasını almaya hak kazanan vatandaşlara evde bakım parası olarak son güncel olan rakamlar aylık olarak 1,657 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenir. Her ayın 15 ile 31 arasında kişilere ödenir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

x
deneme bonusu veren sitelerBonus veren sitelercasino siteleriDeneme Bonusu veren sitelerdeneme bonusuhoşgeldin bonusu